Imprezy integracyjne

Oferta / Edutainment

Edutainment? A z czym to się je?

Ten nieco egzotycznie brzmiący termin jest efektem prostego zabiegu słowotwórczego, powstałym na skutek połączenia angielskich słów „education” i „entertainment”, czyli zawierającym w sobie jednocześnie walory edukacyjne, jak i rozrywkowe. Częstokroć używane jest również zamiennie z określeniem „edukacja rozrywkowa”.

Są to takie działania, które mają na celu przekazanie wartościowej i zarazem atrakcyjnej wiedzy w formie rozrywkowej dla odbiorcy. Rozrywka, o której w tym miejscu mowa, nie musi sprowadzać się do swawolnej zabawy w dosłownym rozumieniu. Chodzi przede wszystkim o to, żeby  poszczególne punkty programu okazały się interesujące, czy nawet pasjonujące dla potencjalnego odbiorcy, skupiając jego uwagę na dłużej.

Kwestia tego, czy wybrane wydarzenie wpasowuje się w kryteria Edutainment, zależy w dużej mierze od poczynań inicjatora tego działania. To od jego kolejnych decyzji zależy, czy emocjonujący program będzie pełnił funkcje okrojone zaledwie do rozrywki, czy też pod kamuflażem humoru ukrywać się będzie pewien zasób cennej wiedzy, z którego pomocą można zaczerpnąć nie tylko nowych, przydatnych informacji, ale też wesprzeć kształtowanie pożądanych umiejętności i postaw.