Imprezy integracyjne

Oferta / GRY TERENOWE

Aby stworzyć skutecznie działający i przede wszystkim stabilny zespół pracowników należy w pierwszej kolejności zadbać o pozytywne relacje. XXI wiek jest niewątpliwie erą pracy zespołowej, która staje się priorytetem na drodze do wyższej wydajności i szybszych efektów końcowych. Pracujemy w grupach niemal w każdej branży, która wymaga uzupełniania się umiejętnościami lub asekuracji przydzielonymi rolami. Wysoki poziom empatii pomaga wypełniać luki słabości, a przez co błyskawicznie osiągać wytyczone cele. To właśnie zdrowe i klarowne stosunki w zespołach stanowią fundament wszelkich działań biznesowych. Wnikliwe badania psychologiczne udowodniły, że silnie zintegrowane zespoły osiągają ponad 30% lepsze wyniki od pozostałych, co powinno nam dawać do myślenia. Jeśli Wasz zespół znajduje się dopiero we wstępnej fazie twórczej albo czujecie, że w Waszym gronie narodził się jakiś konflikt, który rzutuje na efektywność pracy, to ostatni gwizdek, by zaimplementować metody z oferowanych przez nas szkoleń integracyjnych, gdzie zaangażujemy was z szereg świetnych zabaw.

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z INTEGRACJI TYPU TEAM BUILDING:

  • Integracja członków świeżych zespołów
  • Jasne zdefiniowanie kompetencji i przydział ról
  • Zażegnanie zespołowych konfliktów
  • Osiągnięcie efektu synergii działania w zespole
  • Nawiązanie zdrowych relacji partnerskich
  • Znacząca poprawa atmosfery w środowisku pracy
  • Wyzbycie się nadbagażu stresu